Mieszkanie
120 zł

Kiedy świadectwo energetyczne dla użytkowanego budynku?

Certyfikat należy sporządzić, kiedy użytkowany już dom czy mieszkanie mamy zamiar sprzedać lub wynająć. Co więcej, na mocy znowelizowanych przepisów mamy obowiązek poinformowania o świadectwie już w ogłoszeniu zbycia lub najmu. W ogłoszeniu lub reklamie dotyczących sprzedaży lub najmu budynku lub jego części należy podawać:

• wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,
• udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
• jednostkową wielkość emisji CO2.

Co zrobić, gdy nie ma dokumentacji budynku?

Właściciele wielu starych domów albo kupionych z drugiej ręki mogą nie mieć żadnej dokumentacji budowlanej. Mogą też nie orientować się w tej tematyce, żeby podać informacje o budynku do sporządzenia świadectwa. Co wtedy? Można zlecić przygotowanie inwentaryzacji budowlanej, która zostanie opracowana przez architekta lub inżyniera, tak żeby uzyskać dokładne dane o konstrukcji budynku oraz jego wyposażeniu związanym z ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją. Trzeba zaznaczyć, że taka inwentaryzacja jest osobnym zleceniem, wycenianym dodatkowo.

Jakie budynki są zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej?

Są to budynki:

 1. 1. podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 2. 2. używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
 3. 3. przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
 4. 4. mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku, czyli domy letniskowe,
 5. 5. wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m²,
 6. 6. gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m³·rok).

Jak długo ważne jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Kto może sporządzić Świadectwo Charakterystyki Energetycznej?

Osoba chcąca wykonywać Świadectwa Charakterystyki Energetycznej musi posiadać uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych oraz być zarejestrowana w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych

Sprawdź ceny naszych usług

0
  0
  Twój Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu